Toyota Highlander neuf Woodbridge ON L4L 1B5


Toyota Highlander XLE AWD BASE

Le Toyota Highlander 2019. Ce vhicule offre toute la polyvalence d'une transmission intgrale couple  une transmission automatique et un moteur 6 cylindres de 3,5 L. Parmi les principales caractristiques on retrouve un climatiseur, des lampes de lecture avants et arrires, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, des essuie-glaces intermittents, le sige conducteur  commande lectrique, le rtroviseur central avec fonction antiblouissement automatique, un systme de surveillance de l'angle mort, et le tldverrouillage. Comporte une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, une autre des options distinctives de ce vhicule. Les passagers de la troisime range apprcieront de pouvoir incliner leur sige de faon  maximiser leur confort. Les garnissages de siges de cuir de haute qualit ajoutent au confort, un luxe toujours apprci du conducteur et des passagers. Le toit ouvrant  commande lectrique permet de se rapprocher de la nature et d'humer l'air frais en un tour de main. Le systme de navigation intgr procure des instructions  chaque intersection, et les commandes de chane stro au volant permettent d'aisment rgler le systme tout en conduisant. La chane haute fidlit alimente 6 haut-parleurs, qui remplissent l'habitacle de voluptueuses ondes auditives. Ce vhicule comporte de nombreuses caractristiques de scurit: coussins gonflables  l'avant avec dtecteur de poids du passager, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, appuis-tte avant anti-coup de fouet, un avertisseur d'urgence, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Le dispositif de stabilit lectronique tente de maintenir votre vhicule sur la route quelles que soient les conditions routires. Nous comptons sur une quipe exprimente, dvoue et enthousiaste, prte  vous servir. Nous vous aiderons  trouver le bon vhicule au prix qui respecte votre budget. Nous sommes l pour vous aider.